Inspiration

För att få inspiration och idéer om vad man kan göra med stödet har vi samlat exempel på projekt som har fått stöd i andra leaderområden

Ungdomsmusik- & konstfestival

Två ungdomar ville anordna en musik- och konstfestival på Svenshögens station. De ville arrangera en mötesplats för unga kulturutövare i södra Bohuslän och även binda ihop Göteborgs konst- och musikscen med den bohuslänska glesbygden. Projektet blev mycket lyckat med både nöjda deltagare som musikartister och konstnärer och besökare.


Namn: Dra Åt Skogen!
Tid för genomförande: 28e maj 2022
Beviljat stöd: ca 17 000 kr
Kommun: Stenungsund

Prova på islandshästridläger

Tre ungdomar sökte stöd tillsammans med stöttning från Kungälvs fritidsverksamhet för att arrangera ett ridläger. Det var med en särskild inriktning på islandshästridning och de vände sig främst till personer som aldrig ridit eller varit på ridläger förut. Det blev en mycket uppskattad aktivitet för gruppen och deras ledare som tillbringade två dagar med att ta hand om hästarna, rida ut på tur, bada, grilla och en gemensam övernattning.

Namn: Ridläger 2022
Tid för genomförande: 13-14 juni 2022
Beviljat stöd: ca 17 000 kr
Kommun: Kungälv

Sätta en ung stämpel på en badplats

På Rossö badplats tyckte ungdomarna att det fanns ett stort behov för att göra platsen roligare. Badplatsen var ett ställe för många att samlas på och det behövdes fler aktiviteter för den grupp som befinner sig mitt emellan simskolan och kallbad för äldre. För att hotta upp mötesplatsen beställdes och monterades det upp en trampolin och ett hopptorn som sen invigdes under slutet av sommaren.

Namn: Rossö badplats UNG
Tid för genomförande: juni-augusti 2022
Beviljat stöd: 30 000 kr
Kommun: Orust

Klätterhajk

Scoutavdelningen ”Spiddekaugorna ” utbildade sig under våren 2019  inom klättring och sedan arrangera två klätterhajker. De vill lära sig mer om arrangemang, och testa på hur det är att vara ansvariga. Det är ett sätt att prova på om t ex. turistguide skulle vara ett yrke att satsa på, för några av deltagarna. Ett spännande projekt som hade över 40 deltagare.

Tid för genomförande: Feb 2019
Beviljat stöd: 20 000 kr
Bild och text lånad av: MittSkåne Utveckling

Golfläger

Sommaren 2019 arrangerade några ungdomar på Eslöv GK ett golfläger. De förde vidare sina kunskaper från lägret kommer de höll i träningsdagar för de yngre juniorerna på klubben. Totalt deltog 20 ungdomar i projektet.

Tid för genomförande: Juni 2019
Beviljat stöd: 15 460 kr
Bild och text lånad av: MittSkåne Utveckling

Skateläger

I Stehag genomförde ett gäng ungdomar ett Skateläger i oktober. De bjöd in andra unga från Halmstad, Varberg och från Skåne. Det kombinerade skate med LAN. Lägret var lyckat och 25 ungdomar deltog. Det finns planer på ett större läger sommaren 2020.

Tid för genomförande: Oktober 2019
Beviljat stöd: 12 552 kr
Bild och text lånad av: MittSkåne Utveckling

Berättelser om framtidens klimat

Projektet är inom Linnas masterexamen och ett samarbete med Ljungby kommun och Berättarnätet Kronoberg. Tanken är att testa en workshopsmodell för att utveckla framtidsscenarion med fokus på klimatförändringar i en lokal kontext. Förhoppningen är att projektet ska resultera i en samling berättelser som kan väcka känslor och vilja till förändring men också en ny metod för att genomföra workshops på kommunnivå när det gäller klimatförändringar. 

Bild och text lånad av: Leader Linné

Prova på ridsport

Sökande är Lammhults ridklubb som kommer att anordna två dagars ridläger för killar för att de ska få en känsla hur det är att rida på hästar och prova på miljön i stallet. Förhoppningen är att lägret ska mersmak så att fler killar tar klivet in i hästvärlden.


Bild och text lånad av: Leader Linné

Hållbart mode

Söker gör en grupp av ungdomar som vill anordna klädbyte, sy om kläder och ha en secondhand skola där man får lära sig att fynda. De vill göra detta för att utbyta idéer och inspiration men också för att minska påverkan på vår jord.

Bild och text lånad av: Leader Linné

Grillplats & hinderbana

I Råhult finns det en tonårsgrupp och scoutgrupp med cirka 30–40 personer som träffar varje vecka. Sedan tidigare finns det en gammal grillplats men den är tyvärr i dåligt skick. I projektet kommer man rusta upp grillplatsen och bygga en enkel naturhinderbana samt köpa in utrustning för uteaktiviteter. Cirka 10–15 ungdomar kommer delta aktivt i projektet och man hoppas att platsen kommer bli en mötesplats för alla som bor i närheten och bidra till spontan rörelse och gemenskap.

Bild och text lånad av: Leader Linné

Handgjorda lerkrukor

Sökande är två systrar som ansökte om att få sin utbildningsplats betald sommaren 2021 hos UngDrive. Deras företagsidé är att sälja hållbara handgjorda produkter. De kommer börja med att sälja handgjorda lerkrukor med bröst på i olika varierande storlekar och former med spirituella utsmyckningar på i form av kristaller och stenar. De har båda en stor passion för konst och genom krukorna vill de stärka bandet mellan kropp, natur och självacceptans. Genom utbildningen vill de få erfarenhet kring företagande och marknadsföring då en av systrarna vill bli konstnär medan den andra vill inrikta sig på marknadsföring.

Bild och text lånad av: Leader Linné

LAN

Tanken med projektet är att skapa en mötesplats för barn och unga i Tolg där de kan vara på kvällstid efter skolan. Vid första tillfället vill man skapa ett större evenemang genom att hyra in ett gaming center där ungdomarna får testa ny teknik samt ordna ”prova på idrotter” och olika spel. Bakom projektet står ett antal driftiga ungdomar och sockenrådet i Tolg.

Bild och text lånad av: Leader Linné