Om projektet

Ung i Södra Bohuslän är ett leaderprojekt som syftar till att ta tillvara på ungas idéer och kreativitet samt skapa möjligheter för att påverka sin fritid. Att söka pengar från ett leaderprojekt innebär att er idé finansieras av EU-stöd och måste därmed ha som mål att gynna flera människor, verksamheter eller föreningar i bygden. Finansieringen av Ung i Södra Bohuslän och ungdomarnas aktiviteter sker via EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

Stödmedel gäller för unga mellan 13-26 år som bor i kommunerna Uddevalla (ej tätort), Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Södra Skärgården (Göteborg).

1. Hitta på en idé!

Skriv ihop vad ni vill göra. Bocka av det som står på checklistan först och använd enkäten för att göra en första ansökan

2. Ansök!

När ni har färdigställt er idé och planerat för hur den ska genomföras – Ansök! Vi kan fylla i tillsammans under ett möte eller så skriver ni på blanketten och skickar in

3. Kommittén bedömer

Den officiella ansökan används av vår kommitté för att göra en bedömning om idén blir godkänd och hur mycket stöd ni får. Detta görs så snart som möjligt efter att ansökan har skickats in

4. Dags att köra!

Efter beslut om godkännande från kommittén så är det bara att köra! Utgå från en plan och budget för att se vad som ska göras först. Tänk på att spara alla kvitton eller fakturor

5. Slutrapport

Aktiviteten är genomförd, ni har varit grymma och det sista steget är nu att skriva en slutrapport. Det är ett kort dokument som utgår från samma frågor ni fick när ni ansökte

6. Inspirera andra!

Vi vill såklart sprida information om er aktivitet som kan inspirera andra till att våga söka för deras initiativ! Vill ni fortsätta engagera er så är ni välkomna att söka för en ny idé eller vad sägs som att sitta med i vår kommitté för arvode? Ni får då ta beslut om kommande aktiviteter

Checklista och länkar

  • Ni är 13-26 år som söker och bor inom Södra Bohuslän.
  • Ni måste vara en grupp unga som söker eller en ungdomsförening. Det är okej att ha en vuxen som stöd men idén måste vara av och för unga.
  • Aktiviteten måste vara öppen och inkluderande för alla.
  • Stöd lämnas för högst 30 000 kr (inkl. moms).
  • Stöd lämnas inte för den ordinarie verksamheten, t.ex. att åka på turnering med laget eller köpa in material till en klubb. Det ska locka en bredare målgrupp.
  • Stöd till investeringar lämnas inte.
  • Inget annat EU-finansierat stöd får finnas med i projektet.
  • Det går inte att få betalt för sitt ideella arbete – Men er tid som ni lägger ner räknas som att ni medfinansierar projektet.
  • 13-15 år 50 kr/timme, från 16 år 220 kr/timme
  • Aktiviteten får inte gå med vinst.

Du kan alltid höra av dig!

Julia Källestedt
julia.kallestedt@leadersodrabohuslan.se
070-573 12 16
Vi finns även på instagram och facebook!
@Ung i Södra Bohuslän